تبلیغات
آشپزی بیوگرافی دانلود آموزش - کروش کبیر بزرگترین انسان
یکشنبه 18 دی 1390

کروش کبیر بزرگترین انسان

   نوشته شده توسط: سلمان رضایی    نوع مطلب :مطالب علمی تاریخی ،

کروش کبیر بزرگ ترین انسان طول تاریخ تا به امروز
بدون شک، کورش بزرگ شاهنشاه ایران زمین ، بزرگ‌ترین انسان همه‌ی روزگاران است.
او در دورانی که به بردگی کشاندن انسان‌ها، فخر حکومت‌ها و مردمان بود، ”بردگی را برافکند“ .
او در روزگاری که به اسارت کشاندن انسان‌ها، مایه‌ی بزرگی حکومت‌ها و مردمان بود، همه‌ی اسیران دربند را آزاد کرد و به آنان هزینه و توشه راه داد تا به سرزمین خود بازگردند.

کروش کبیر بزرگ ترین انسان طول تاریخ تا به امروز

بدون شک، کورش بزرگ شاهنشاه ایران زمین ، بزرگ‌ترین انسان همه‌ی روزگاران است.
او در دورانی که به بردگی کشاندن انسان‌ها، فخر حکومت‌ها و مردمان بود، ”بردگی را برافکند“ .
او در روزگاری که به اسارت کشاندن انسان‌ها، مایه‌ی بزرگی حکومت‌ها و مردمان بود، همه‌ی اسیران دربند را آزاد کرد و به آنان هزینه و توشه راه داد تا به سرزمین خود بازگردند.
او در سال 538 پیش از میلاد یا 1159 پیش از هجرت، فرمان آزادی بشر و حقوق انسان‌ها را منتشر کرد.
کورش بزرگ شاهنشاه ایران، در سه کتاب آسمانی به عنوان پیامبر خداوند ستوده شده است و در تورات، حتا از وی به عنوان مسیح خدا ( رهاننده ، یاسوشیانت) ، نام‌ برده شده است.
این چنین انسانی، ایرانی است و هم میهن و هم تبار ماست.
اگر در سرتاسر تاریخ بیش از 8 هزار ساله‌ی خویش، هیچ نداشتیم و تنها ”کورش“ را داشتیم، برای فخر و سرفرازی ملت ایران در پهنه‌ی گیتی بسنده بود.
ما برا این باوریم و بر این امید که در آینده‌ای نه چندان دور :

به راستی آیا کروش کبیر از سوی خدا فرستاده شد تا انسانیت را به بندگان خدا بیاموزد

به راستی کروش غرور ایرانیان است

به راستی کروش کبیر نماد عدالت در بین بندگان خداست

به راستی کروش بهترین بنده خدا بود که توانسته است از سرچشمه عدالت خداوندی جرعه ای بنوشد

که گردون نگردد،مگر بربهی به ما باز گردد،کلاه مهی

 


برچسب ها: کروش کبیر بزرگترین انسان ،