تبلیغات
آشپزی بیوگرافی دانلود آموزش - مهدی امینی خواه
جمعه 11 آذر 1390

مهدی امینی خواه

   نوشته شده توسط: سلمان رضایی    نوع مطلب :بیوگرافی و عکس= بازیگران ایرانی ،
مهدی امینی خواه بازیگر بااستعداد و توانایعرصه سینما و تلویزیون كشورمان متولد مرداد1353 اهل تهران و فرزند آخر خانوادهمیباشد. وی مجرد و فارغالتحصیل رشتهبازیگری از دانشكده هنر معماری تهران است. ازجمله كارهای او میتوان به سریالهای مهمانی ازبهشت، نفس سنگ، ....مهدی امینی خواه بازیگر بااستعداد و توانایعرصه سینما و تلویزیون كشورمان متولد مرداد1353 اهل تهران و فرزند آخر خانوادهمیباشد. وی مجرد و فارغالتحصیل رشتهبازیگری از دانشكده هنر معماری تهران است. ازجمله كارهای او میتوان به سریالهای مهمانی ازبهشت، نفس سنگ، ....
اولین حضورتان در عرصه بازیگری را به یاددارید؟
- بله، سال 71 بود كه من تئاتر كار كردم. گروهموزیك دمودرام. كه خیلی مورد استقبال قرارگرفت.
شما از طرف خانواده محدودیتی نداشتید؟
- خیر، به هیچ وجه
چرا در زمینه تلویزیون كم كار شدید؟
- راستش من دو سه كار تلویزیونی دارم كههنوز پخش نشده و این باعث شد كه كمی در كارموقفه بیافتد. مانند سریالهای نقش برآب، اسیموتوری، رفقای خوب و...
به نظر شما برای موفق شدن در عرصهبازیگری آیا فقط چهره خوب داشتن كافی استیا شرایط دیگری لازم است ؟
- من معتقدم برای موفقیت در بازیگری چهرهمهم نیست و با داشتن یك چهره خوب مشكل حلنمیشود. بازیگری یعنی تلفیقی از هنر و صنعت. ماخیلی از بازیگران مطرح دنیا را میشناسیم كهچهره جالبی ندارند ولی بازی آنهاتوصیفناپذیر است و در تاریخ سینمای جهانماندگار است.
میگویند بازیگری به صورت ژنتیك منتقلمیشود، آیا این امر در مورد شما صادق است؟
- به نظر من درست است كه ژنتیك به استعدادربط دارد. ولی پرورش و شكل دادن استعداد ازژنتیك مهمتر است چون دست خود آدم است.
به نظر من هنر هفتم در ایران چه مرحلهایاز پیشرفت میباشد و ما در میان كشورهای دیگرتقریبا در كجا و در چه مرتبهای قرار داریم؟
- خوشبختانه وضعیت سینمای ما كمی بهبودپیدا كرده است، ما در چند سال اخیری كه سپریكردیم دیدیم كه سینمای ایران در سطح جهانتوانست اسمی به یادگار بگذارد و حتی جوایززیادی گرفتیم و خیلی از كارگردانهای ماتوانستند اسكارهای زیادی دریافت كنند و من ازهمینجا ازهمه آنها تشكر میكنم كه ابروی ملیرا حفظ كردند و اسم ایران را سر زبان كل دنیامیاندازند و امیدوارم كه این پیشرفت خط سیرخود را طی كند و ما بتوانیم به جایگاههای بالاتریبرسیم.
شما در كارتان الگو هم داشتید؟
- ببینید هر كسی كه بتواند چیزی به من یاددهد حتی مردم عادی میتوانند برایم الگو باشند.ولی هیچ گاه از كسی كپی نكشیدم
تا الان شده جلوی بازیگری كه به حرفهایبودنش معتقدید دست و پای خود را گم كنید؟
- خوشبختانه چون من از دوره نوجوانی واردتئاتر شدم و در همان دوران نوجوانی به مقامها وجوایز زیادی در زمینه تئاتر دست پیدا كردم وزمانی كه به صورت حرفهای واد تلویزیون و سینماشدم همه این مسائل برایم حل شده بود وتجربههایم به من كمك كرد كه دست و پایم را گمنكنم.
برای انتخاب یك نقش چه فاكتورهایی رادر نظر میگیرید؟
- خود نقش، فیلمنامه، كارگردان و مهمتر ازهمه پیام فیلم
شما خودتان را با كدام هنرپیشه گذشته وحال ایران و جهان هم تراز و هم سبك میدانید؟
- این را مردم باید بگویند و من نمیدانم.
در حال حاضر شهرت، تكامل و عشق كدامیك برایتان مهمتر است؟
- تكامل كه لازمه زندگی هر آدم است و هرانسانی به دنیا میآید كه به تكامل برسد. عشق همنیرو و پتانسیل و انرژی است و میتوان آن راموهبت و نعمت الهی دانست كه خدا به انسانهدیه میدهد و عشق باید زمینه زندگی باشد وچون عشق انرژی و سوخت برای حركت به سویموفقیت است. در مورد شهرت باید بگویم كه اگرتكامل داشته باشی و از همان نیروی عشق استفادهكنی ناخودآگاه به شهرت میرسی.
هنر بازیگری تا چه اندازه در تحولاتشخصی و اجتماعی شما تاثیر داشته است؟
- خیلی زیاد، چون همه بازیگری تجربه استو من فكر میكنم در طی این 13،14 سال كارتجربههای زیادی كسب كردم و این تجربیاتباعث شده كه من از آن خامی دربیایم و دنیا دیدهبشم.
شما در زمینههای سینما، تئاتر و تلویزیونایفای نقش كردهاید، با كدام یك زودتر ارتباطبرقرار كردید؟
- من با هر سه اینها راحت بودم. چونبازیگری در اصل بازی است و نوع نمایش فقطفرق میكند.
شما تا چه اندازه مردمی هستید؟
- اگر مردم مرا لایق بدانند فكر میكنم خیلیمردمی هستم.
شما كار طنز هم كردهاید؟
- بله و آخرین كار طنزم فیلم سینمایی (شاخهگلی برای عروس) بود.
به نظر شما مردم را بهتر میشود خنداند یاگریاند و یا به تعبیر دیگر مردم بهتر میخندند یاگریه میكنند؟
- مردم سختپسند هستند. آنها را به راحتینمیشود خنداند و باید هنری داشته باشی كهارائه بدهی و در ضمیر ناخودآگاه آنها رجوعبكنی و پتانسیل درونی آنها را آزاد كنی تا بتوانیانرژی خنده را از آنها بگیری
در حال حاضر مشغول انجام چه كاریهستید؟
- مشغول بازی در سریالی هستم به نام (بارانبهاری) به كارگردانی آقای مسعود رشیدی كهبرای شبكه یك تهیه میشود و تقریبا 80درصدكار تمام شده است.
آقای امینی خواه، شما 31 سال دارید، آیابه اندازه یك آدم 31 ساله زندگی میكنید؟
- بله
تا امروز چه درسهایی از هنر گرفتهاید؟
- من درسهای زیادی از هنر گرفتهام. خودهنر یك مدرسه است كه در آن میتوانی كارها وچیزهای زیادی یاد بگیری
چرا تا الان ازدواج نكردید؟
- نه شرایطش برایم مهیا بوده است نه آدممدنظرم را پیدا كردهام.
همسر ایدهآل شما چه ویژگیهایی دارد؟
- به نظر من همسر باید یك شریك خوب باشد.زن و شوهر یعنی یك رفاقت، یك شراكت و یكدوستی. زن و شوهر باید برای یكدیگر، آرامشفراهم كنند و به هم عشق داشته باشند تا بتوانندمسیر زندگی را طی كنند.
شما اهل ورزش هستید؟
- بله، من در نوجوانی كمربند مشكی كاراتهداشتم. عضو تیم بكس، دوچرخه سوار و كوهنوردبودم و الان هم عضو تیم فوتبال هنرمندان هستمو عضو تیم اسكی هم شدهام.
اهل موسیقی چی؟
- من موسیقی را خیلی خیلی دوست دارم
سازی هم میزنید؟
- نه ساز نمیزنم، ولی علاقه شدیدی به گیتاردارم.
در دوران مدرسه به درس خواندن علاقهداشتید؟
- دوران تحصیل من دقیقا دو بخش بود تا اولو دوم دبیرستان بچهای بسیار تنبل و شیطون وتجدیدی بودم ولی از سوم دبیرستان انقلابی درمن به وجود آمد كه به درس علاقه پیدا كنم وشاگرد اول بشوم. به طوری كه نفر 72 كنكور شدمو در دانشگاه یكی از بهترین شاگردان بودم.
اهل تقلب كردن هم بودید؟
- از وقتی كه در من انقلاب و تحول به وجودآمد به هیچ وجه تقلب نكردم.
قبل از آن چی؟
- قبلش كه خیلی تقلب میكردم، مثلا رویآستینم لوله خودكار و انگشتانم تقلب مینوشتم وانواع و اقسام تقلبات حرفهای را بلد بودم(میخندد)
دوست دارید به كدام دوره زندگیتانبرگردید؟
- دوره دبیرستان و دوره 20 تا 25 سالگی
شما چند خواهر و برادرید؟
- ما كلا 5 بچه هستیم. یك خواهر دارم و سهبرادر
چقدر با مجله خانواده سبز آشنا هستید؟
- سالهای سال است كه این مجله رامیشناسم و در اوقات فراغت آن را مطالعهمیكنم و این مجله را خیلی دوست دارم.
روح زندگی شما كجاست؟
- ایتالیا
بهترین و بدترین خصوصیت اخلاقی شما؟
- مهربانی من شامل هر دوی اینها میشود.
اهل آشپزی هم هستید؟
- اصلا از آشپزی چیزی نمیدانم و فقط بلدماملت درست كنم (با خنده)
چه غذایی را دوست دارید؟
- غیر از بادمجان و كرفس همه غذاها رادوست دارم. مانند ماكارونی، لوبیاپلو، مرغ و...
الان كه مشهور شدید چه احساسی دارید؟
- احساس میكنم كه همان مهدی هستم كهخاك پا ملت است و باید باشد.
قشنگترین دیالوگ زندگیتان؟
- (موفق شدم)
نظرتان در مورد حرفه خبرنگاری؟
- خیلی حرفه پرهیجان و خوبی است و منتقریبا یه جورایی با این رشته آشنا هستم چون همدوست خبرنگار دارم و هم نقش خبرنگار را بازیكردهام.
منتظر چه خبر خوبی هستید؟
- خبر پیروزی
دیدگاه شما از زندگی؟
- زندگی یك جاده پرپیچ و خم است كه گاهیاوقات هوا ابری گاهی آفتابی و گاهی صاف است.زندگی یك جریان است.
شعری كه همیشه به یاد دارید و زیرلبزمزمه میكنید؟
- (پرواز را به خاطر بسپار پرنده مرد نیست)
بزرگترین افسوس زندگی شما؟
- از دست دادن موقعیتها
منزلتان كدام حوالی است؟
- شهرك اكباتان
ماشین شخصیتان؟
- میتسوبیشی
اهل مطالعه هستید؟
- بله، خیلی زیاد كتابهای هنری وجغرافیا وعلمی را بیشتر دوست دارم.
به جوانان علاقهمند به بازیگری چهتوصیهای دارید؟
- من به آنها توصیه میكنم فرق بین آرزو وهدف را بفهمند و بدانند
__________________

برچسب ها: مهدی امینی خواه ، بیوگرافی ، داستان زندگی ، فیلم های ، زندگی نامه ، عکس های ، عکس ، فیلم ، نقد ، زندگینامه ، دانلود ،